ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಆಇ 03 ಸನಿತಿ 2015 03-08-2015

ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ (ಸಮಿತಿ, ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ) ನಿಯಮಗಳು 2015.

 9.48 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 11 ಸೇನಿಸೇ 2012 04-12-2012 ಸೇರ್ಪಡೆ 1.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 10 ಸೇನಿಸೇ 2012 27-11-2012 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಜಾ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ ಸಡಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 1.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಸೇನಿಸೇ 2012 04-08-2012 ತಿದ್ದೋಲೆ 0.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 12 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2012 (i) ರಿಂದ (ix) 14-06-2012 ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು  0.50 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಸೇನಿಸೇ 2012 14-06-2012

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು – ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ.

0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 07 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2012 21-04-2012 ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು  0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 07 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2012 21-04-2012

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2012

0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-06-2019 12:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department