ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು

ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಆಇ 18 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019  04-11-2019

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 0.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆಇ 6 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2019

18.10.2019

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.25  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಅಇ 1 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019 16-07-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು, 1985ರ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ " ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
 ಆ.ಇ 9 ಎಸ್.ಅರ್.ಪಿ 2019  16-07-2019 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದಜಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 3.71 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಆ.ಇ 6 ಎಸ್.ಅರ್.ಪಿ 2019 19-06-2019 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು(Hardship Allowance) ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.01 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-11-2019 06:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department