ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ

ಸರ್ಕಾರದ  ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಆಇ 07 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2016 06-09-2016  ತಿದ್ದುಪಡಿ  0.72  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 07 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2016 10-03-2016  'ಬಿ' ವರ್ಗದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  0.99  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 6 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2015 04-07-2015  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು. 3.13  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2013 06-09-2013  ಸೇರ್ಪಡೆ 0.45  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 14 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2013 02-09-2013 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು. 1.25  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 05 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2013 10-05-2013 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.  0.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 9 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2013 18-03-2013  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 0.73 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 18 ಎಸ್ಆರ್ ಪಿ 2012 19-10-2012 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 0.10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-06-2019 11:23 AM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department