ಇತರೆ ಆದೇಶಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಆಇ 34 ಟಿಎಆರ್ 2019

03-10-2019

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಂಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.31  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-10-2019 03:45 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department