ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ ಆದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಆಇ 326 ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ 2019 17-12-2019

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

 0.32  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಆಇ 01 ಬಿಇಎಂ 2019  07-12-2019

ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ದೂರವಾಣಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   0.37   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ ಆದೇಶಗಳು    0.05   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಫ್ ಡಿ 04 ಬಿಇಎಂ 2012 05-11-2012 ಸುತ್ತೋಲೆ – ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತವ್ಯಯ ಕ್ರಮ    0.18   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಆಇ 03 ಬಿಇಎಂ 2012 08-10-2012 ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    0.30   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-12-2019 07:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department