ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

  ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27-09-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 06 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.23 view logo
27-09-2019  ಎಫ್.ಡಿ. 04 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.16 view logo
27-09-2019 ಎಫ್.ಡಿ. 03 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2019 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.50 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-10-2019 12:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department