ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
    ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ  0.30  view logo
  ಎಫ್.ಡಿ. 04 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2013

ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೋಲೆ

 0.18 view logo 
31-07-2013 ಎಫ್.ಡಿ. 07 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2013  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 0.15 view logo
12-10-2012 ಎಫ್.ಡಿ. 14 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2012 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.14 view logo
11-10-2012 ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2012 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.9 view logo
08-10-2012  ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2012  ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.13  view logo 
05-10-2012 ಎಫ್.ಡಿ. 11 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2012 ಆಯವ್ಯಯ ಆದೇಶ 0.55 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-06-2019 01:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department