ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
08-11-2011 ಎಫ್.ಡಿ. 15 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2011 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.39 view logo
08-11-2011 ಎಫ್.ಡಿ. 14 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2011 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.33 view logo
24-10-2011 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2011 ಆಯವ್ಯಯ ಆದೇಶ 0.21 view logo
28-10-2011 ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2011 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.48 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-06-2019 01:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department