ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
    ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ 0.84 view logo
02-11-2010 ಎಫ್.ಡಿ. 16 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2010 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.16   view logo
30-10-2010 ಎಫ್.ಡಿ. 17 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2010 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು , ರಾಜಸ್ವ ಜಮೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ (ವೇತನಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.23   view logo
25-10-2010 ಎಫ್.ಡಿ. 15 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2010 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  0.21 view logo
15-10-2010 ಎಫ್.ಡಿ. 14 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2010 ಆಯವ್ಯಯ ಆದೇಶ  0.25  view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-06-2019 03:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department