ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು

 ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ  ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ

     ಗಾತ್ರ  

  (ಎಂ.ಬಿ)

 ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
 04-10-2008 ಎಫ್.ಡಿ. 11 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2008 ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು 0.21 view logo
 15-10-2008 ಎಫ್.ಡಿ. 12 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2008 ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.13 view logo
 16-10-2008  ಎಫ್.ಡಿ. 13 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2008 ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಜಮೆಯ  ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 0.60 view logo
 17-10-2008 ಎಫ್.ಡಿ. 14 ಬಿ.ಪಿ.ಇ 2008  2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ(ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 0.40 view logo

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-06-2019 01:04 PM ಅನುಮೋದಕರು: Finance Department